Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2CB3B
Tổng nét: 10
Bộ: kim 金 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lô (chất Rutherfordium)