Có 1 kết quả:

hàn
Âm Nôm: hàn
Unicode: U+2CB4D
Tổng nét: 12
Bộ: kim 金 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

hàn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hàn xì, mỏ hàn