Có 1 kết quả:

đoạ
Âm Nôm: đoạ
Unicode: U+2CBC4
Tổng nét: 11
Bộ: phụ 阜 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đoạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đày đoạ; sa đoạ