Có 1 kết quả:

lơi
Âm Nôm: lơi
Unicode: U+2CBE9
Tổng nét: 24
Bộ: phụ 阜 (+21 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lơi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lả lơi