Có 1 kết quả:

lẻ
Âm Nôm: lẻ
Tổng nét: 15
Bộ: chuy 隹 (+8 nét)
Unicode: U+2CBF0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lẻ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lẻ loi