Có 1 kết quả:

ào
Âm Nôm: ào
Unicode: U+2CBFD
Tổng nét: 15
Bộ: vũ 雨 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ào

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mưa đổ ào ào