Có 1 kết quả:

gió
Âm Nôm: gió
Unicode: U+2CC05
Tổng nét: 17
Bộ: vũ 雨 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gió

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gió bão, mưa gió