Có 1 kết quả:

tạnh
Âm Nôm: tạnh
Unicode: U+2CC06
Tổng nét: 17
Bộ: vũ 雨 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tạnh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tạnh gió