Có 1 kết quả:

lui
Âm Nôm: lui
Unicode: U+2CC09
Tổng nét: 19
Bộ: vũ 雨 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lui

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lui ra