Có 1 kết quả:

giá
Âm Nôm: giá
Unicode: U+2CC0A
Tổng nét: 18
Bộ: vũ 雨 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giá

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giá rét