Có 1 kết quả:

ráng
Âm Nôm: ráng
Unicode: U+2CC0C
Tổng nét: 20
Bộ: vũ 雨 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ráng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ráng chiều