Có 1 kết quả:

mống
Âm Nôm: mống
Unicode: U+2CC16
Tổng nét: 30
Bộ: vũ 雨 (+23 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mống cụt; đóng mống