Có 1 kết quả:

mặt
Âm Nôm: mặt
Unicode: U+2CC20
Tổng nét: 14
Bộ: diện 面 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mặt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mặt mày, bề mặt