Có 1 kết quả:

ro
Âm Nôm: ro
Tổng nét: 14
Bộ: âm 音 (+5 nét)
Unicode: U+2CC39
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ro

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rủi ro