Có 1 kết quả:

hóc
Âm Nôm: hóc
Unicode: U+2CC91
Tổng nét: 14
Bộ: thực 食 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hóc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hóc xương