Có 1 kết quả:

nhiều
Âm Nôm: nhiều
Tổng nét: 27
Bộ: tịch 夕 (+20 nét)
Unicode: U+2CCA2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhiều

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ít nhiều, rất nhiều