Có 1 kết quả:

trốc
Âm Nôm: trốc
Unicode: U+2CCD5
Tổng nét: 15
Bộ: thủ 首 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trốc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trên trốc