Có 1 kết quả:

têu
Âm Nôm: têu
Unicode: U+2CCD8
Tổng nét: 16
Bộ: thủ 首 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

têu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầu têu