Có 1 kết quả:

ngát
Âm Nôm: ngát
Unicode: U+2CCDC
Tổng nét: 13
Bộ: hương 香 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngát

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngát hương