Có 1 kết quả:

tho
Âm Nôm: tho
Tổng nét: 18
Bộ: hương 香 (+9 nét)
Unicode: U+2CCE0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tho

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thơm tho