Có 1 kết quả:

nức
Âm Nôm: nức
Unicode: U+2CCE4
Tổng nét: 19
Bộ: hương 香 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nức

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thơm nức