Có 1 kết quả:

thơm
Âm Nôm: thơm
Tổng nét: 20
Bộ: hương 香 (+11 nét)
Unicode: U+2CCE6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thơm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hương thơm