Có 1 kết quả:

sống
Âm Nôm: sống
Tổng nét: 16
Bộ: cốt 骨 (+7 nét)
Unicode: U+2CD11
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xương sống