Có 1 kết quả:

đúc
Âm Nôm: đúc
Unicode: U+2CD13
Tổng nét: 25
Bộ: cốt 骨 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đúc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)