Có 1 kết quả:

ngất
Âm Nôm: ngất
Tổng nét: 14
Bộ: cao 高 (+4 nét)
Unicode: U+2CD15
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngất

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cao ngất