Có 1 kết quả:

tồng
Âm Nôm: tồng
Unicode: U+2CD1A
Tổng nét: 18
Bộ: cao 高 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tồng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cao tồng ngồng