Có 1 kết quả:

nghều
Âm Nôm: nghều
Tổng nét: 22
Bộ: cao 高 (+12 nét)
Unicode: U+2CD1D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nghều

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cao nghều