Có 1 kết quả:

vây
Âm Nôm: vây
Unicode: U+2CD4E
Tổng nét: 17
Bộ: ngư 魚 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vây

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giương vây