Có 1 kết quả:

bống
Âm Nôm: bống
Unicode: U+2CD58
Tổng nét: 18
Bộ: ngư 魚 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)