Có 1 kết quả:

tép
Âm Nôm: tép
Unicode: U+2CD64
Tổng nét: 22
Bộ: ngư 魚 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tép

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phận tép tôm