Có 1 kết quả:

lan
Âm Nôm: lan
Unicode: U+2CD7F
Tổng nét: 31
Bộ: ngư 魚 (+19 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lan (con lươn)