Có 1 kết quả:

tế
Âm Nôm: tế
Unicode: U+2CDAD
Tổng nét: 19
Bộ: ngư 魚 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tên cá (cá diêu nước lợ)