Có 1 kết quả:

mắm
Âm Nôm: mắm
Unicode: U+2CE34
Tổng nét: 24
Bộ: lỗ 鹵 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mắm muối