Có 1 kết quả:

nai
Âm Nôm: nai
Tổng nét: 16
Bộ: lộc 鹿 (+5 nét)
Unicode: U+2CE3C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hươu nai