Có 1 kết quả:

lan
Âm Nôm: lan
Tổng nét: 18
Bộ: ma 麻 (+7 nét)
Unicode: U+2CE4F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lan truyền; lan toả