Có 1 kết quả:

đen
Âm Nôm: đen
Unicode: U+2CE59
Tổng nét: 22
Bộ: hắc 黑 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đen

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dân đen; đen bạc; đen đủi