Có 1 kết quả:

ngửi
Âm Nôm: ngửi
Unicode: U+2CE6F
Tổng nét: 19
Bộ: tỵ 鼻 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngửi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngửi mùi