Có 1 kết quả:

răng
Âm Nôm: răng
Tổng nét: 27
Bộ: xỉ 齒 (+13 nét)
Unicode: U+2CE78
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

răng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mọc răng, hàm răng