Có 1 kết quả:

sún
Âm Nôm: sún
Unicode: U+2CE79
Tổng nét: 30
Bộ: xỉ 齒 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sún

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sún răng