Có 1 kết quả:

hàm
Âm Nôm: hàm
Unicode: U+2CE8D
Tổng nét: 17
Bộ: xỉ 齒 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

hàm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hàm ngư (cá muối), hàm nhục (thịt muối)