Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 13
Bộ: thuỷ 水 (+10 nét)
Unicode: U+2F90B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tư (cái này, tại đây)