Có 1 kết quả:

ㄆㄚ
Âm Pinyin: ㄆㄚ
Unicode: U+%
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ㄆㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percent (Tw)