Chưa có giải nghĩa theo âm Pinyin
Unicode: U+2FF1

Một số bài thơ có sử dụng