Chưa có giải nghĩa theo âm Pinyin
Unicode: U+2FF5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp