Có 1 kết quả:

sān
Âm Pinyin: sān
Tổng nét: 4
Unicode: U+3028
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

numeral 3 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5]