Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+340C
Tổng nét: 5
Bộ: yī 乙 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱𠂉
Nét bút: ノ一フ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 它[ta1]