Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+378E
Tổng nét: 7
Bộ: shī 尸 (+4 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一ノフ丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (baby talk) poop
(2) see 㞎㞎[ba3 ba5]

Từ ghép