Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+3DBF
Tổng nét: 11
Bộ: huǒ 火 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶一丨丶フフ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khói bốc lên