Có 1 kết quả:

huò jiā pī

1/1

huò jiā pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) okapi
(2) also written 霍加狓[huo4 jia1 pi1]