Có 1 kết quả:

zǔn
Âm Pinyin: zǔn
Tổng nét: 15
Bộ: cǎo 艸 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨丶ノ一丨フノフ一一一丨丶
Thương Hiệt: TTWI (廿廿田戈)
Unicode: U+453F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tỗn
Âm Quảng Đông: cyun2, cyun3, zyun2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

zǔn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bụi cây
2. tốt um

Từ ghép 1